Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới: Từ 7 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 7/ 7/2017

Thời Tiết Đà Lạt
Typography

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 278 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

 

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 275 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 303 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 285 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...