Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới: Từ 7 giờ VN Thứ Năm : Ngày 6/ 7/2017

Thời Tiết Đà Lạt
Typography

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 275 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 287 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...