Ngày Hôm Nay : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 213 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 280 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 306 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 278 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 178 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 230 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 275 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 94 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 74 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 151 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...