Tất Cả Sự Kiện

Chiều 13.4, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Lâm Đồng, cho biết UBND tỉnh đã thống nhất tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII - 2017 trong đó có lồng ghép các hoạt động về văn hóa trà tại TP.Bảo Lộc, để tạo thành một lễ hội chung.

  • 23 December 2017 - 27 December 2017
  • TP. Bảo Lộc - TP. Đà Lạt
  • Tình Lâm Đồng

Theo đề xuất của UBND thành phố Đà Lạt, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII gắn với Tuần Văn hóa Trà năm 2017 diễn ra 5 ngày (từ 30/12/2017 đến hết ngày 3/1/2018) với dự kiến gồm 11 chương trình chính.

  • 31 December 2017 - 03 January 2018
  • Quảng Trường Lâm Viên Đà Lạt

Chiều 13.4, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Lâm Đồng, cho biết UBND tỉnh đã thống nhất tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ VII - 2017 trong đó có lồng ghép các hoạt động về văn hóa trà tại TP.Bảo Lộc, để tạo thành một lễ hội chung.

  • 23 December 2017 - 27 December 2017
  • TP. Bảo Lộc - TP. Đà Lạt
  • Tình Lâm Đồng

Sự Kiện Sắp Tới