Website "Cẩm nang du lịch Đà Lạt" được thành lập từ ngày 5 tháng 6 năm 2009 với duy nhất một tên miền http://onlydalat.com.  "Cẩm nang du lịch Đà Lạt" đã được cộng động mạng Internet đón nhận như là một chuyên trang về  Cẩm nang du lịch Đà Lạt trực tuyến (hay Du lịch Đà Lạt online), website cung cấp những thông tin về du lịch Đà Lạt đó chính là kênh thông tin mà Du Khách thường tham khảo trước mỗi chuyến đi.

1. VÀI NÉT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CƯ DÂN ĐÀ LẠT
Hình thành và phát triển trong vòng 100 năm, thành phố Đà Lạt còn rất trẻ nhưng với nhiều ưu thế tự nhiên, nó đã xác định cho mình một bản sắc cá biệt.