Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới: Từ 1 giờ VN Thứ Tư : Ngày 30/ 8/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 236 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 197 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 1 km/giờ 185 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 282 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 19 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 273 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...