Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới: Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 14/ 8/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 154 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 254 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 281 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...