Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới: Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 12/ 8/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 136 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 244 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 211 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 30 C ...

Đêm Thứ Hai : Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 260 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...