Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới: Từ 7 giờ VN Thứ Năm : Ngày 10/ 8/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

 

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió lặng 2 km/giờ 152 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 242 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...