Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới: Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 7/ 8/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 280 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...