Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 6 ngày tới: Từ 1 giờ VN Chủ Nhật ngày 30/7 đến ngày 4/8/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Chủ nhật ngày 30/7/2017: Có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 23 độ C, thấp nhất 16 độ C

Thứ hai ngày 31/7/2017: Có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 25 độ C, thấp nhất 17 độ C

Thứ ba ngày 1/8/2017: Có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất 22 độ C, thấp nhất 17 độ C, trời có nắng

 

Thứ tư ngày 2/8/2017: Có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất 23 độ C, thấp nhất 17 độ C, trời có nắng

Thứ năm ngày 3/8/2017: Có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất 23 độ C, thấp nhất 17 độ C, trời có nắng

Thứ sáu ngày 4/8/2017: Có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất 22 độ C, thấp nhất 17 độ C