Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 30/ 9/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 323 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 139 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 311 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

 

Đêm Thứ Hai : Mưa giông 25 mm ... Mây nhiều ... Gió lặng 8 km/giờ 158 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 21 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 283 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 30 C ...

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 157 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 22 C ...