Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Năm : Ngày 27/ 9/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 303 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 90 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 353 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

 

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 14 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 92 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 29 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 121 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...