Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 14/ 8/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió 27 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió 29 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió 34 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 34 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ 253 Độ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...