Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 31/ 7/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 19 km/giờ 282 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 288 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 284 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

 

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 32 km/giờ 272 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...