Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Tư : Ngày 18/ 7/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 32 km/giờ 219 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

 

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 29 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...