Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Tư : Ngày 18/ 7/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 226 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 32 km/giờ 231 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

 

Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Có mây ... Gió 32 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 28 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...