Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Tư : Ngày 4/ 7/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 24 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

 

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió 27 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 29 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 28 km/giờ 253 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...