Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 3/ 7/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 249 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

 

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió 30 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...

Đêm Thứ Năm : Trời trong ... Gió 32 km/giờ 252 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...