Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 29/ 6/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 20 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 277 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 266 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 18 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 21 C ...