Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Tư : Ngày 27/ 6/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 33 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 172 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 263 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

 

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 30 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 273 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...