Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 26/ 6/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 15 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 195 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

 

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 246 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 29 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 259 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...