Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Năm : Ngày 21/ 6/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 7 mm ... Chóng hết ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 238 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

 

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 25 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 13 km/giờ 243 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 17 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 262 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...