Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Tư : Ngày 20/ 6/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 232 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió 19 km/giờ 221 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Năm : Có mây ... Gió 23 km/giờ 261 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

 

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 271 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 29 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 4 mm ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...