Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 8/ 6/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió 24 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Có mây ... Gió 29 km/giờ 269 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

 

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 22 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 22 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 31 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 29 C ...

Đêm Chủ Nhật : Có mây ... Gió 27 km/giờ 245 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 22 C ...