Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 19 giờ VN Thứ Hai : Ngày 4/ 6/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 20 C ...

Ngày Mai : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 272 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

Đêm Thứ Ba : Trời trong ... Gió 21 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

 

Thứ Tư : Có mây ... Gió 25 km/giờ 270 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Có mây ... Gió 28 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 22 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió 29 km/giờ 257 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 28 C ...