Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Năm : Ngày 17/ 5/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 15 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 169 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 250 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

 

Đêm Thứ Sáu : Mưa phù ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 212 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 30 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 227 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...