Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Tư : Ngày 16/ 5/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 161 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 132 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 0 km/giờ 88 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

 

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 111 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...

Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 4 km/giờ 352 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 30 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió lặng 6 km/giờ 113 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...