Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 15/ 5/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 115 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 204 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 114 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

 

Đêm Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 214 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 6 km/giờ 93 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...