Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 8/ 5/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 11 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 30 mm ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 218 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 240 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

 

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 12 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 193 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...

Thứ Năm : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 224 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 30 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 9 km/giờ 160 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 21 C ...