Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Hai : Ngày 7/ 5/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 251 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 216 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

 

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 201 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 21 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 229 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 30 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 12 km/giờ 184 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...