Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Năm : Ngày 3/ 5/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 12 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

 

Đêm Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 19 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...