Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 27/ 4/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

 

Đêm Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 2 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 28 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 9 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...