Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 14/ 4/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 7 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

 

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 27 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 18 C ...