Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Hai : Ngày 9/ 4/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 51 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

 

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 27 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 7 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 81 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...