Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Năm : Ngày 5/ 4/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 80 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 17 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 34 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 23 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...