Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Tư : Ngày 4/ 4/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 85 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 10 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Năm : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 73 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

 

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 54 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 67 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 26 C ...

Đêm Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 21 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 17 C ...