Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 30/ 3/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

 

Đêm Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 16 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 18 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...