Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 17/ 3/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 68 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 65 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 46 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

 

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...

Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 26 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 14 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 19 C ...