Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Năm : Ngày 15/ 3/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 87 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 58 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 99 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

 

Đêm Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 71 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 18 C ...