Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 9/ 3/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 33 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 32 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

 

Đêm Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 24 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...