Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Tư : Ngày 7/ 3/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 51 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 19 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

 

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 17 C ...

Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 24 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 31 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...