Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 2/ 3/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 72 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 95 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 75 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 101 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...

hủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 78 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 18 C ...