Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 23/ 2/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 24 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Bảy : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...

Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...