Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Năm : Ngày 22/ 2/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 59 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

 

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời tot ... Gió 22 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 50 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...