Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Tư : Ngày 21/ 2/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 69 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 61 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...

Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 53 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 23 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 52 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 18 C ...