Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 20/ 2/2018

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 48 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 63 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...


 

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 67 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 18 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 56 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 25 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa nhẹ 3 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 64 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 18 C ...