Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Chủ Nhật : Ngày 17/12/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió mạnh 37 km/giờ 30 Độ , Giật 43 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 21 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 37 km/giờ 24 Độ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió mạnh 39 km/giờ 22 Độ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...

 

Đêm Thứ Hai : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió mạnh 38 km/giờ 16 Độ , Giật 44 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 16 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió mạnh 39 km/giờ 16 Độ , Giật 42 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Ba 20 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Chóng hết ... Mây nhiều ... Gió mạnh 38 km/giờ 19 Độ , Giật 41 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 17 C ...