Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 15/12/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió 19 km/giờ 10 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 28 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió 34 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 23 C ...

 

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 35 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 17 C ...

Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió mạnh 38 km/giờ 34 Độ , Giật 44 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 22 C ...

Đêm Chủ Nhật : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 36 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 16 C ...