Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Hai : Ngày 11/12/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 23 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 20 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 17 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

 

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 23 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 17 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trể ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 24 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 17 C ...